Virus đột biến, Việt Nam công bố phác đồ điều trị Covid-19 mới nhất - PHÒNG KHÁM SIÊU ÂM 36